דיגום ימי, תכנית ניטור שנתית למי הים ודיגום מי ים, סדימנט ובעלי חיים

דיגום ימי בהתאם לתכנית
ניטור של המשרד להגנת הסביבה

דיגום וניטור ימי – רשת איסוף
בעלי חיים על פאונה

דיגום סדימנט באמצעות גראב

כחלק מהתמחותנו בביצוע סקרים תת ימייםאנו מבצעים גם דיגום מי ים, דיגום סדימנט (משקעים), ודיגום בעלי חיים ימיים.
בהתאם לחוק בישראל, כל גוף המזרים נוזלים לים חייב לבצע דיגום ימי באתר ההזרמה בהתאם לתוכנית ניטור ייחודית המתאימה לאזור ההזרמה.
אנו מבצעים דיגום ימי ברמה הגבוהה ביותר, בהתאם לתקנים, להנחיות המשרד להגנת הסביבה ומפרט תכניות הדיגום הספציפית.

מטרת ניטור מי הים היא לדגום את איכות מי הים באופן שוטף, ואיסוף הנתונים לאורך שנים לצורך מעקב ומחקר.

בדרך כלל תכנית ניטור כוללת מספר פרמטרים רב הנדגמים על ידי דגימת סדימנט, דגימות מי הים, דגימות בעלי חיים ימיים על הפאונה ובעלי חיים בתוך הפאונה.

דיגום מי הים נעשה באמצעות בקבוקי ניסקין ומכשיר CTD משוכלל המורד אל המים.

אנו מבצעים ניטור ימי מזה שנים רבות בים התיכון, בים המלח, באגני חימצון ומאגרי מים.