מתקנים תת מימיים

בניה והקמה של מתקנים תת ימיים, סכרים, אטימות, קונסטרוקציות