ניטור ימי – ניטור מי ים רציף

מצוף ניטור מי ים
>

ניטור מי הים באופן רציף נדרש למגוון של יישומים, ניטור עכירות מי ים נדרש למעקב אחר מזהמים או לדוגמה בעת חפירה להעמקת נמלים, ניטור זרם או מעקב רציף על גובה הגלים וכן מאפשר מסייע בעבודות מחקר וניתוח התנהגות הגלים והזרמים בזמן אמת.
מצופי ניטור יכולים להיות מוצבים בכל מרחק מהחוף, החל ממים רדודים ועד לב הים.
מערכת ניטור מי ים באופן רציף מורכבת ממצופים המוצבים בים ועליהם מותקנים חיישנים מתאימים כגון מד עכירות, מד גובה גלים, מד זרם, לוכדי סדימנט, מצלמות אבטחה ועוד.
מצוף הניטור מכיל מחשב אוגר נתונים האוגר בתוכו את כל הנתונים הנקלטים מהחיישנים.
מצוף הניטור מתקשר עם מחשב חוף באמצעות תקשורת סלולרית, VHF, תקשורת לויינים וכל פרוטוקול תקשורת אחר.
מצוף ניטור משדר בפרקי זמן קבועים את התוצאות שנאספו מהחיישנים
האנרגיה להפעלת המערכת מתקבלת מסוללה הנטענת באמצעות לוחות טעינה סולריים המאפשרים הפעלה לטוחחי זמן של שנים ללא צורך בהחלפת סוללות.
תוצאות המדידות משודרות למחשב במשרד ותוכנה ייעודית מציגה את התוצאות על גרף ידידותי וקריא ומאפשר קבלת התראות מיידיות על חריגה מערכי הסף שנקבעו.