סקר צינור בצלילה

צוללן בכניסה לצינור תת קרקעי לביצוע סקר

סקר צינורות גדולי קוטר בצלילה

פעמים רבות אנו נדרשים לבצע סקרי צינורות לשם איתור תקלות, דליפות, פגעים או תחזוקה שוטפת.

סקרי צינורות כוללים בדיקה פיזית של הצינור באמצעות הצולל, תקשורת מילולית וצילום וידאו און ליין מאפשר למזמין העבודה לקבל החלטות ולאמוד את המצב בזמן אמת.