צלילה בחומרים מזוהמים

צלילה לאגני חימצון, מאגרי ביוב, וחומרים מסוכנים