ריתוך תת ימי

ריתוך מתחת למים

השחזת שפת צינור לפני ריתוך תת ימי

פעמים רבות אמצעי התיקון הטוב ביותר הוא ריתוך תת ימי. בין שמדובר בסדק בקרקעית ספינה או דוברה ובין תיקון רציפים העשויים שיגומים או כלונסאות פלדה. הריתוך מתחת למים דומה בעקרונותיו לריתוך אלקטרודה מעל המים אולם בהתאמות הנדרשות הן בציוד הייעודי המשמש לריתוך תת ימי והן בטכניקת הריתוך עצמה. על הצולל המרתך מתחת למים להיות מיומן בריתוך מעל המים טרם שהוא מרתך בצלילה