התקנת רשת הגנה מפני חדירת צוללנים, רשת תת ימית, גדר תת מימית

גדר רשת הגנה תת ימית מפני חדירת צוללים

הצורך בהתקנת גדר תת ימית כמניעת חדירת צוללים או בעלי חיים לאזור מוגדר מתבצע על ידי התקנת רשתות הגנה תת ימיות. ישנן מספר טכניקות, רשתות תת ימיות מסיב אופטי, רשתות וירטואליות השולחות קרניים מתחנה לתחנה וכמובן רשתות פלדה המסורתיות.
אנו מתקינים את כל סוגי הרשתות בהתאם לצרכיי המקום והלקוח