עבודות צלילה ועבודות תת ימיות

עבודות צלילהצוללנים בעבודה
רבים נוטים לבלבל את הצלילה הספורטיבית עם הצלילה המקצועית. בעוד שבצלילה ספורטיבית הייעוד העיקרי הוא ביצוע הצלילה עצמה והשהות מתחת למים, הצלילה המקצועית היא רק הדרך אל מקום העבודה אשר אותה יש לבצע בתוך התווך התת מימי, בין אם זה מי הים או נוזלים אחרים, עבודה מתחת למים מהווה סביבת עבודה שונה ומציבה אתגרים מורכבים.
מתחת למים העבודה עצמה מתבצעת תוך התחשבות בתנאים הסביבתיים הקשים וניצול היתרונות של הסביבה התת-ימית.
קל יותר להבין זאת בדוגמה של ריתוך תת ימי. על הצוללן המרתך מתחת למים לדעת קודם כל לרתך היטב מחוץ למים. הכנת האזור המיועד לריתוך תת ימי כגון השחזת השטח, חיתוך תת ימי של המתכת כדי שתתאים לריתוך החלק, וביצוע המסגרות הנדרשת כדי לתקן את החלק הדורש תיקון, את כל אלו הצולל צריך לדעת לעשות "בעיניים עצומות" מעל המים לפני שהוא מנסה לעשות זאת מתחת למים. עכשיו תוסיפו לזה את ההתארגנות לפני הריתוך וביצוע הריתוך עצמו מתחת למים ותבינו את המורכבות של עבודה תת ימית.
עבודות צלילה רבות מתבצעות במצב של ראות אפס לדוגמה:
– צלילות במי שפכים
– צלילות במתקני תעשייה ומפעלים